Rezultatul final la concursul intern de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de butafor (cu atribuții de croitor) treapta profesională  DescarcăRezultatul probei scrise și probei practice la concursul intern de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de butafor (cu atribuții de croitor) treapta profesională  DescarcăRezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul intern de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de butafor (cu atribuții de croitor) treapta profesională  Descarcă

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs intern de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de butafor (cu atribuții de croitor) treapta profesională I conformitate cu art. 68-78 din HG 1336/2022 privind Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare - Descarcă

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe perioadă determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist) treapta profesională III conform HG 1336/2022 și art.VII alin. 2 din OUG nr.115/2023 - Descarcă

Rezultatul final la examenul promovare în funcție superioară, respectiv secretar PR, grad profes. IA, organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”
în perioada 27 septembrie – 10 octombrie 2023- Descarcă

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în funcție superioară,
respectiv secretar PR, grad prof. IA
organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”
în data de 05 octombrie 2023- Descarcă

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
la examenul de promovare în funcție superioară, respectiv secretar PR, grad profes. IA
organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”
în perioada 27 septembrie – 10 octombrie 2023- Descarcă

Teatrul pentru copii și tineret Vasilache organizează în data de 05.10.2023 ora 10.00 examen de promovare într-o funcție superioară, respectiv sectar PR, grad profesional IA, pe perioadă nedeterminată pentru personalul contractual al instituției care face parte din personalul financiar marketing3Descarcă

Rezultatul final al
examenului de promovare în grad profesional pentru personalul artistic,

de la gradul prof. debutant la gradul prof. II,
organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” în perioada 07 - 21.08.2023
Descarcă

Rezultatele
examenului de promovare în grad profesional pentru personalul artistic,
de la gradul prof. debutant la gradul prof. II, proba interviu,
organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” în data de 16.08.2023
Descarcă

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
la examenul de promovare în grad profesional pentru personalul artistic
din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”
Descarcă

Examen promovare in grad profesional - personal artistic - Descarcă

Rezultatul final
al concursului/examenului organizat pentru promovarea în funcția nou înființată
de șef serviciu tehnic administrativ resurse umane
din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” , susținut în perioada 09 - 13 iunie 2023 - Descarcă

Rezultatul interviului
la concursul/examenul organizat pentru promovarea în funcția nou înființată
de șef serviciu tehnic administrativ resurse umane
din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” , susținută în data de 13 iunie 2023- Descarcă


Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat pentru promovarea în funcția nou înființată
de șef serviciu tehnic administrativ resurse umane
din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” , susținută în data de 09 iunie 2023- Descarcă

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul organizat pentru promovarea în funcția nou înființată de șef serviciu tehnic administrativ resurse umane din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”  Descarcă

Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache organizează concurs de promovare în funcția de conducere nou înființată de Șef Serviciu Tehnic Administrativ Resurse Umane, grad profesional II. conform HG 1336/2022-  Descarcă

Rezultatele
examenului de promovare în funcție/treaptă profesională
pentru personalul de specialitate tehnică
din cadrul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”  - Descarcă

Anunț de promovare funcție superioară respectiv recuziter, treaptă profesională I, 24.03.2023 - Descarcă

Rezultate finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, fochist, tâmplar), treaptă prof. III la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” în perioada 28 noiembrie – 20 decembrie 2022  - Descarcă

Rezultatul inverviului la concursul din 15 decembrie 2022
pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator
(cu atribuții de lăcătuș mecanic, fochist, tâmplar), treaptă prof. III
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”  - Descarcă

Rezultatul probei scrisei și a probei practice la concursul din 09 decembrie 2022
pentru ocuparea postului vacant de actor mânuitor păpuși, grad prof. debutant
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”  - Descarcă

Rezultate selecție dosare depuse pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, fochist, tâmplar), treaptă prof. III organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” în perioada 28 noiembrie – 20 decembrie 2022  - Descarcă

Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”, cu sediul în localitatea Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator(cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treaptă profesională III, conform HG nr.286/2011.
  - Descarcă

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de lacatus montator ( cu atributii de lacatus mecanic, tamplar, fochist)  - Descarcă

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe perioadă determinată de 1 an pentru ocuparea funcției de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist) treapta profesională 1 conform HG 286/2011 - Descarcă

Rezultate finale ale concursului organizat
pentru ocuparea postului vacant de actor mânuitor păpuși, grad prof. debutant
organizat la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” - Descarcă

Rezultatul interviului la concursul din 26 iulie 2022
pentru ocuparea postului vacant de actor mânuitor păpuși, grad prof. debutant
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” - Descarcă

Rezultatul probei scrise si a probei practice la concursul pentru ocuparea functiei de actor manuitor papusi- debutant. - Descarcă

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei de actor manuitor papusi- debutant. - Descarcă

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, cu sediul în localitatea Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de actor mânuitor păpuși, grad profesional debutant, conform HG nr. 286/2011 - Descarcă

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”, cu sediul în localitatea Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator ( cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treaptă profesională I, conform HG nr. 286/2011. - Descarcă

Declaraţie asumarea unei agende de integritate organizatitionala SNA 2021-2025 - Descarcă

Rezultate Final concurs recuziter - Descarcă

Rezultate interviu concurs recuziter - Descarcă

Rezultate probă scrisă concurs recuziter - Descarcă

Rezultate selecție concurs recuziter - Descarcă

Anunt pentru ocuparea postului vacant de recuziter - Descarcă

Rezultate concurs de promovare - Descarcă

Anunt concurs recuziter - Descarcă

Rezultate finale concurs actor- Descarcă

Raport final concurs recuziter - Descarcă

Rezultat solutionare contestatie interviu concurs recuziter - Descarcă

Rezultate interviu concurs actor- Descarcă

Rezultate interviu concurs recuziter- Descarcă

Rezultate proba scrisa si practica concurs actor- Descarcă

Rezultate proba scrisa si practica concurs recuziter - Descarcă

Rezultat selecție dosare post vacant recuziter treapta prof I- Descarcă

Rezultat selecție dosare post vacant actor grad prof II- Descarcă

ANUNT - Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de actor , grad profesional II- Descarcă

Anunt concurs recuziter- Descarcă

Rezultat final concurs recuziter- Descarcă

Rezultate selectie dosare concurs recuziter- Descarcă

Rezultate proba scrisa concurs recuziter- Descarcă

Rezultate selectie dosare concurs recuziter- Descarcă

Anunt concurs recuziter- Descarcă

Rezultate  concurs regizor 2021- Descarcă

Rezultate  interviu regizor scena 2021- Descarcă

Rezultate proba scrisa si practica concurs regizor de scena- Descarcă

Rezultatul selecției dosarelor de inscriere la concursul din 31 martie 2021 pentru ocuparea postului vacant de regizor. - DESCARCĂ

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE pentru cuparea postului vacant de regizor scenă (cu atribuții de regizor de scenă și organizare spectacole), treaptă profesională debutant - DESCARCĂ

ANUNT CONCURS

Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache Botoșani organizează concurs pe durată determinată de 3 luni pentru ocuparea postului vacant de regizor scenă (cu atribuții de regizor de scenă și organizare spectacole), treaptă profesională debutant - CITESTE MAI MULTE AICI - DESCARCĂ

CONCURS OCUPARE POST VACANT REGIZOR SCENA - CITEȘTE MAI MULTE AICI - DESCARCĂ

Rezultat final Proiect Management - DESCARCĂ

Rezultat etapa a II-a - Interviu - DESCARCĂ

Rezultat analiza proiect management - DESCARCĂ

Rezultat final concursuri actor si regizor scena - DESCARCĂ

REZULTATE INTERVIU 07.01.2021 - DESCARCĂ

REZULTATE PROBA SCRISĂ ȘI PROBĂ PRACTICĂ CONCURS 30 decembrie 2020 - DESCARCĂ

REZULTATE SELECTIE DOSARE INSCRIERE POSTURI VACANTE 30 decembrie 2020 - DESCARCĂ

REZULTATE EXAMEN PROMOVARE 14 decembrie 2020 - DESCARCĂ

ANUNȚ CONCURS PERIOADĂ DETERMINATĂ : ACTOR, REGIZOR SCENĂ - DESCARCĂ PAGINA1 / PAGINA2

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE POST ACTOR - DESCARCĂ

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE - DESCARCĂ

Raport final concurs - DESCARCĂ 1 / DESCARCĂ 2 / DESCARCĂ 3

Rezultate interviu concurs actor, maestru lumini, sunet, manipulant decor - DESCARCĂ 1 / DESCARCĂ 2

Rezultate proba scrisa si practica concurs actor, maestru lumini, sunet, manipulant decor - DESCARCĂ 1 / DESCARCĂ 2

Rezultate selectie dosare Concurs actori, maestru lumini, manipulant decor - DESCARCĂ 1 / DESCARCĂ 2

ANUNȚ PROMOVARE TREPTE PROFESIONALE - DESCARCĂ

CONCURS PROMOVARE 17 decembrie 2019 - TEMATICĂ

ANUNȚ CONCURS ANGAJĂRI 18.11.2019

DESCARCĂ PDF AICI

Rezultate concurs

Raport final concurs lacatus montator - descarca aici

Rezultat interviu concurs lacatus montator - descarca aici

Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache Botoșani organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș montator(cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treapta I prof. și maestru de lumini, sunet, treapta I prof. Detalii AICI

Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache Botoșani organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic tâmplar și fochist), treaptă profesională I și maestru lumini sunet treaptă profesională I. Detalii AICI


Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” , cu sediul în Botoşani, strada Victoriei nr. 13, organizează licitaţie publică pentru vânzarea următorului mijloc fix cu durata normală de funcţionare consumat: AUTOTURISM MERCEDES DAIMLER BENZ, an de fabricaţie 1988, capacitate cilindrică 1997 cmc, serie sașiu WDB1241201A799881, serie motor 10107136, culoare alb. Licitaţia va avea loc la sediul instituţiei în data de 20 decembrie 2018, orele 10,00. Preţul de pornire al licitaţiei este de 4.132 lei. În caz de neadjudecare, prin neprezentare a cel puţin doi ofertanţi sau, în cazul în care nici unul dintre aceştia nu oferă preţul de pornire al licitaţiei, licitaţia se va repeta după cel puţin 5 zile de la data precedentei licitaţii.

                   Documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 14 decembrie 2018, orele 13,00.

                   Cota de cheltuieli de participare este de 10 lei.

                   Pentru a fi admiși la licitație, potențialii achizitori trebuie să facă dovada:

- Achitării cotei de cheltuieli de participare

         - Copie după codul fiscal, în cazul persoanelor juridice sau a cărții de identitate, în cazul persoanelor fizice

                   Informaţii privind starea tehnică a autoturismului pot fi obţinute la sediul instituţiei unde poate fi şi vizionat sau la numărul de telefon 0231 – 514353. DESCARCĂ ANUNȚ

ANUNŢ

transfer fără plată autoturism

                                                              

          Prin prezenta vă comunicăm intenţia noastră de a vă transfera fără plata, în temeiul HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată de la o instituție publică la o altă instituţie publica a unor bunuri, autoturismul marca Mercedes Daimler Benz cu număr de înmatriculare BT 07 TPV aflat în patrimonial instituţiei noastre.

          Autoturismul este în stare de funcţionare însa necesită reparaţii capitale, inspecţia tehnică periodică este expirată din anul 2017 şi are următoarele caracteristici:

 • An fabricație- 1988
 • Serie şasiu- WDB1241201A799881
 • Serie motor- 10107136
 • Capacitate cilindrica- 1997 cmc
 • Valoare de inventar- 14.231,70 lei

          În acest sens vă rugăm să ne transmiteţi în scris, în termen de cinci zile de la data primirii prezentei, solicitarea dumneavoastră privind transferul fără plată a autoturismului mai sus-menționat.

Lista functiilor din cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret Vasilache care intra in categoria personalului platit din fonduri publice conform Legii 153/2017 la data de 31.03.2018 - Descarcă

ANUNTURI

Raport final pentru ocuparea posturilor de actor și actor mânuitor păpuși, grad prof. debutant la Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache. - DESCARCA 1 / DESCARCA 2

Rezultate în urma interviului din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de actor și actor mânuitor păpuși, grad prof. debutant la Teatrul pentru Copii și Tineret Vasilache. - DESCARCĂ

Proces verbal  din 12 septembrie 2018 în urma probei scrise și a probei practice - DESCARCĂ1 /DESCARCĂ 2

Proces verbal  din 6 septembrie 2018 pentru selecția dosarelor depuse pentru participarea la concursul din 12 septembrie 2018. - DESCARCĂ PROCES VERBAL / DESCARCĂ TEMATICĂ

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de maestru lumini sunet, I. Condiții specifice pentru ocuparea postului:
- Studii medii
- Vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni
- Calificare electrician/electronist
- Cunoștințe în domeniul eclerajului și a sunetului ( operare orgă lumini sunet și video proiecție)
Criterii de participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:
08 martie 2018, orele 15,00 - data limită pentru depunerea dosarelor
09 martie 2018- selecția dosarelor și afișarea rezultatelor
12 martie 2018- depunere contestații la selecția dosarelor; soluționarea contestațiilor depuse
13 martie 2018- afișare rezultate selecție dosare
15 martie 2018, ora 13,00- proba scrisă și proba practică; afișarea rezultatelor la proba scrisă și proba practică
16 martie 2018- depunere contestații la proba scrisă și proba practică; soluționarea contestațiilor depuse
19 martie 2018-  afișare rezultate contestații proba scrisă și probă practică
20 martie 2018, ora 13,00- interviu cu candidații declarați admiși la proba scrisă și proba practică;  afișarea rezultatelor la interviu
21 martie 2018- depunere contestații la interviu; soluționarea contestațiilor depuse
22 martie 2018- afișare rezultate contestații interviu și afișarea rezultatelor   finale
Dosarele de concurs trebuie să conțină:
- Cerere de înscriere la concurs
- Copie după diploma de studii
- Cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ( în cazul în care candidatul depune la înscriere declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului)
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate)
- Curriculum vitae
- Copie după B.I sau C.I
- Copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor.
-Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul 0231 / 514353, email: tpvbotosani2006@yahoo.com.

Tematică şi bibliografie pentru postul de maestru lumini sunet, I  CONCURSUL DIN 15 Martie 2018:
PROBĂ SCRISĂ: Rolul sunetului și al luminii în spectacol
PROBĂ PRACTICĂ: Operațiuni tehnice în scenă: sunet și lumini
INTERVIU: Cunoştinţe generale despre teatru ca instituţie artistică de spectacole
BIBLIOGRAFIE:„Tehnica în teatru” , Stelian Cărbunaru, Editura Tehnică,  Bucureşti, 1988

        

  Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de operator imagine sunet, III.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

- Studii medii sau generale

- Vechime în specialitate: minim 6 luni

- Cunoștințe operare PC (cunoașterea cel puțin a unui program de procesare sunet SOUND FORCE,etc.)

- Cunoștințe în domeniul procesării imaginii și a sunetului

Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul 0231 / 514353, email: tpvbotosani2006@yahoo.com.

DESCARCA TEMATICA AICI

Lista funcțiilor din cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret ”Vasilache”
care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii nr.153/2017
la data de 30.09.2017 - Descarca

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de operator imagine sunet, grad profesional II.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

- Studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime în specialitate: minim 6 luni

- Cunoștințe operare PC (cunoașterea cel puțin a unui program de procesare sunet: SOUND FORCE, etc.)

            - Cunoștințe în domeniul procesării imaginii și a sunetului

Detalii aici  Tematica aici

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de Lacatus Mecanic *(cu atributii de lacatus mecanic, tamplar si fochist) , grad profesional I. Durata contractului – determinata de 1 an.

Detalii aici  Tematica aici

Rezultatul ( etapa a II-a. )- interviu
la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul pentru Copii si Tineret ,, Vasilache" Botosani

descarca

Rezultatul analizei proiectului de management ( etapa I ) la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul pentru Copii si Tineret,, Vasilache" Botosani - descarca

ANUNT PUBLIC  Concurs de proiecte de management organizat pentru TEATRUL PENTRU

COPII ŞI TINERET VASILACHE BOTOŞANI

DETALII AICI  - Anunt public - descarcă
Anexa 1 Regulament de organizare si desfasurare concurs de proiecte - descarcă
Anexa 2 caiet de obiective - descarcă
Anexa 3 conditii de participare - descarcă
Buget 2014 - descarcă
Buget 2015 - descarcă
Buget 2016 - descarcă
HCL 205_2016_organigrama si stat de functii - descarcă
Organigrama si stat de functii - descarcă
ROF Teatrul  Vasilache - descarcă

 REZULTATELE Interviurilor pentru ocuparea posturilor de actor si actor manuitor papusi. DESCARCĂ

 REZULTATELE Probelor scrise si practice pentru ocuparea posturilor de actor si actor manuitor papusi. DESCARCĂ

ANUNTURI ANGAJARI 2016

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de actor , grad profesional II. Durata contractului – determinata de 1 an.

Detalii aici

Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul 0231 / 514353.

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • actor , grad profesional debutant – 2 posturi
 • actor mânuitor păpuși, treaptă profesională II
 • operator imagine sunet, grad profesional III
 • Detalii aici

  Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul 0231 / 514353.

ARHIVA ANUNTURI

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de actor mânuitor păpuși, grad profesional I. DETALII AICI

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de actor mânuitor păpuși, grad profesional I. Durata contractului – determinata de 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

- Studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente
- Vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni
- Simț ritmic
- Memorie motrică
- Dicție, canto
- Creativitate, expresivitate
- Capacitate de improvizație

Criterii de participare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Vezi detalii aici si tematica aici

Pentru Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează un concurs de creaţie intitulat „Paştele între tradiţie şi joc” şi adresat spectatorilor fideli ai teatrului, care, vor pune în valoare obiceiurile Sărbătorilor Pascale prin prisma jocului şi a distracţiei.
Creaţiile celor mici sunt la libera alegere, cu respectarea temei concursului. Perioada pentru depunerea lucrărilor : 15 martie – 15 aprilie 2015.
Premierea va avea loc în data de 19 aprilie 2015. Vă aşteptăm cu drag! Până atunci... toate cele bune!

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani a stabilitorarul de spectacole pentru săptămâna 6 - 10 aprilie 2015. Vă propunem osăptămână de spectacole în cadrul programului ”Să ştii mai multe, să fiimai bun!” cu implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a dascălilor, în activităţiextracurriculare şi extraşcolare, interesante.Spectacolele planificate, pentru săptămâna 6 – 10 aprilie a.c., seadresează preşcolarilor, şcolarilor mici, precum şi elevilor de gimnaziu. NOU! Calendarul tuturor Activitatilor si Evenimentelor pentru copii ! Stiri & Noutati din Lumea Copiilor Judetul BOTOSANI : http://www.calendarulcopiilor.ro/index.php Vezi detalii aici

Anunţ - Decizia nr. 3015 din 13.08.2014, prin care ANPR respinge cererea de retrocedare, astfel sediul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” rămâne în domeniul public. Vizualizare

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Vasilache” anunţă încheierea concursului de dramaturgie, lansat în perioada aprilie 2013 – ianuarie 2014.

Rezultate
Regulament bilet în aşteptare Descarca regulament
Invitatie participare cu oferta pentru achizitie publica Descarcă invitaţie

Urmareste-ne pe Facebook

Parteneri Media