Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent

                TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET "VASILACHE"  din Botoşani a fost înfiinţat la 1 mai 1953 prin dispoziția Comitetului pentru Artă de pe lângă Consiliul de Miniştri, primul director fiind regretatul Max Weber. La început s-a numit, în nota epocii, TEATRUL DE PĂPUŞICRAVATA ROŞIE”, dar din anul 1973, TEATRUL a preluat numele unei cunoscute păpuşi româneşti, „VASILACHE” .

            Cea dintâi premieră a avut loc la data de 25 iunie 1953, cu spectacolul „Micul gâscănel”, în regia Floricăi Teodoru şi scenografia lui Tache Dobrescu.                                        În cei 67 de ani de activitate, repertoriul a inclus lucrări originale, dar şi multe adaptări după basme şi opere literare româneşti sau străine. Astfel, se regăsesc prelucrări după Creangă, Eminescu, Sadoveanu, Cezar Petrescu, Victor Eftimiu, Gellu Naum, apoi Swift, Puşkin, Kipling, Oscar Wilde, chiar Shakespeare, Homer, Aristofan, fără să lipsească Fraţii Grimm, Andersen, Charles Perrault, şi mulţi alţii.

La realizarea spectacolelor teatrului botoşănean au contribuit regizori şi scenografi binecunoscuţi în perimetrul artei păpuşăreşti din România.                                                Despre calitatea prestaţiilor păpuşarilor Teatrului „Vasilache” aduc mărturie numărul impresionant de spectacole şi spectatori, turneele din ţară şi zece state europene, premiile câştigate la festivalurile organizate de teatre de profil, româneşti sau de peste hotare.                       

Administraţia publică a înţeles că arta și mai ales arta spectacolului de teatru în educaţia tinerei generaţii trebuie să ocupe un loc de seamă în cadrul politicii sale culturale şi a sprijinit de-a lungul anilor activitatea teatrului, cea mai bună dovadă în acest sens fiind participarea activă la organizarea GALEI INTERNAŢIONALE A RECITALURILOR PĂPUŞĂREŞTI, manifestare bienală, aflată în anul 2003 la cea de-a IX-a ediţie.

            Din 1992, la Gala  botoşăneană au fost prezente, alături de trupe din ţară, teatre din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Elveţia, Franţa, Italia, Republica Moldova, Rusia, Spania, Ucraina.

            Teatrul de Păpuşi poate fi considerat, fără teama de a greşi prea mult, instituţie importantă pentru o societate care se doreşte a fi guvernată în numele şi pe baza unor norme şi percepte orientate spre om, iar recunoaşterea internă şi internaţională de care se bucură în prezent Teatrul „Vasilache”, se datorează în bună măsură acestei credinţe cu care reuşeşte în educaţia non-formală a celor foarte tineri, tineri și adolescenți, fiind mereu în consonanţă cu destinaţia nobilă ce stă la baza activităţii sale.

            Ca o dovadă certă a acestui lucru, Teatrul de păpuşi „Vasilache” împreună cu Primăria municipiului Botoşani, Consiliul Local al municipiului Botoşani şi UNITER, au demarat proiectul „Din nou în luminile rampei”, proiect de creaţie teatrală, dedicat dezvoltării artistice a creatorilor vârstnici şi stabilirea unor punţi de legătură între comunitatea artistică şi comunităţile unde există teatre partenere.

            Cu această ocazie, a fost prezentată, pe data de 27 iunie 2004, premiera spectacolului „Hansel şi Gretel”, de Jacob şi Wilhelm Grimm, dramatizare Gustav Valentin şi Edwiga Zaunig, în regia doamnei Gabriela Nistorică şi scenografia domnului Mihai Pastramagiu. Astfel am adus în faţa publicului o demonstraţie a potenţialului artistic deosebit al actorului de vârsta a III-a.

            Cu prilejul finalizării proiectului „Din nou în luminile rampei”, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoşani nr. 5 din 25 martie 2004, s-a conferit titlul de „Societar de onoare” al Teatrului de păpuşi „Vasilache” din Botoşani, actorilor pensionari – Gabriela Nistorică, Maria Matei, Elisabeta Grigoruţă, Elena Grigore, Sergiu Grigore, Mihai Costăchel şi Alexandru Brumăpentru întreaga lor carieră, devotamentul probat faţă de publicul spectator şi măiestria cu care au promovat valorile artistice ale teatrului de păpuşi.

            Ceremonia a avut loc cu prilejul premierei spectacolului „Hansel şi Gretel”, în prezenţa domnului ION  CARAMITRU, preşedintele UNITER.

            Tot cu această ocazie, actorii teatrului de păpuşi „Vasilache” Botoşani au devenit membri UNITER.

            În perioada 2004 – 2008, în fiecare sfârşit de an a avut loc GALA PREMIILOR TEATRULUI „VASILACHE”, aceasta constituindu-se într-un cadru de recunoaştere publică şi apreciere a colegilor ce au dat dovada calităţilor de OM DE TEATRU pe parcursul anului, precum şi prilejul de a ne exprima consideraţia sinceră faţă de prietenii şi partenerii ce ne-au susţinut în programele şi proiectele derulate.

            Cu aceste ocazii au fost prezente personalităţi artistice la nivel național şi ale vieţii publice botoşănene de prim rang, fapt ce demonstrează încă o dată aprecierea de care se bucură teatrul nostru.

            Octombrie 2005 marchează în teatrul nostru organizarea unui important eveniment pedagogico-profesional ce s-a desfăşurat pe parcursul unei decade, sub genericul  ATELIER, în cadrul căruia regretatul prof. univ. Ion Cojar, „savantul pedagogiei teatrale româneşti” şi-a prezentat opera, metoda de predare a artei actorului O POETICĂ A ARTEI ACTORULUI. Partea practică a fost susţinută de către domnul lector univ. drd. Ionuţ Brancu (U.N.A.T.C. I.L.Caragiale Bucureşti). La Atelier au participat actorii Teatrului „Vasilache” şi cadre didactice universitare de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi, Facultatea de teatru. Iniţiatorii proiectului au fost: UNITER, U.N.A.T.C. I.L.Caragiale Bucureşti şi Teatrul „Vasilache”

            În anul aniversării a 55 de ani de la înfiinţarea  instituţiei, cu sprijinul domnilor consilieri municipali Mihai Ştefan şi Stelică Fasniuc, prin susţinerea domnului primar al municipiului Botoşani, Cătălin Mugurel Flutur, a Comisiei de cultură şi învăţământ din cadrul Consiliului Local, prin aprobarea întregului Consiliul Local al municipiului Botoşani, în data de  3 aprilie 2008, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144 a fost aprobată noua „identitate” a  Teatrului de păpuşi „Vasilache” ca TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET „VASILACHE”  - BOTOŞANI  având o abordare nouă  cu primire la conceptul managerial artistic şi organizatoric instituţional corespunzătoare contextului  contemporan în care existăm şi înţelegem să ne înscriem în orizontul  de aşteptare al comunităţii pe care o servim şi în perspectiva dezvoltării artei spectacolului pe care o practicăm.

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează în perioada 2011 – 2012 două ediţii ale concursului de artă păpuşărească „Azi student, mâine actor”, proiecte culturale finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Concursul se adresează studenţilor şi masteranzilor facultăţilor de teatru din ţară, secţia păpuşi-marionete care au realizat un spectacol de teatru pentru copii, individuale sau de grup şi îl pot prezenta pe scena unui teatru.  Obiectivul urmărit este promovarea debutului artistic prin creşterea gradului de perfecţionare a viitorilor actori păpuşari şi a dezvoltării actului cultural.             

În anul 2013, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează „Caravana Vasilache în Bucovina de nord”, proiect cultural finanţat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.  Spectatorii de toate vârstele au vizionat „Punguţa cu doi bani”, de Ion Creangă, un spectacol după o poveste românească, având ca scop păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice culturale şi lingvistice a românilor, pentru comunităţile româneşti din Raioanele Hliboca, Herţa, Noua Suliţă, Storojineţ şi oraşul Cernăuţi – Ucraina.

           Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani, în parteneriat cu Reprezentanţa Botoşani a Uniunea Scriitorilor din România, a organizat Concursul de dramaturgie pentru teatru pentru copii şi tineret, „Vasilache”aflat la ediţia a II-a. Concursul se adresează tuturor creatorilor, indiferent de vârstă, din ţară şi străinătate, care îşi propun să scrie piese de teatru originale,  pentru  copii şi tineret. Concursul a avut ca scop desemnarea a câte unui câştigător la cele două categorii, piesele desemnate câştigătoare fiind montate pe scena Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” Botoşani.

          Instituţia îşi desfăsoară activitatea pe baza conceptului de creaţie artistică în domeniul artei spectacolului de teatru şi urmareşte, prin programul artistic şi estetic pe care il oferă, să raspundă nevoilor şi cerinţelor comunităţii locale în domeniul artistic. 

Instituţia a încheiat parteneriate de succes, la nivel local sau naţional,  cu instituţii publice precum UNITER, UNIMA, Ministerul Culturii din România, Primăria Municipiului Botoşani, Teatrul „Guguţă” Chişinău, Teatrul „M. Eminescu” Botoşani, Teatrul „Olga Cobileanscaia” Cernăuţi, Complexul Muzeal „Bucovina” Suceava, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti etc.

În octombrie 2018, Teatrul ,,Vasilache” a găzduit ceremonia decernării premiilor „Diallog 2018”, pentru excelenţă în domeniul creativităţii, creaţiei şi viziunii manageriale, pentru interpretare şi experiment artistic. 

Amfitrionul ceremoniei a fost Alexa Visarion, preşedintele Asociaţiei Culturale „Diallog” şi autor al volumului „Nostalgia valorii”, volum care a fost lansat la acest eveniment. 

Președintele fondator al Asociației Culturale "Diallog" a decernat, sâmbătă  Premiile cu titlu omonim oamenilor legați, prin vocație și spirit, Teatrului "Vasilache" din Botoșani. 
·  "Petru Valter", revendicat de Gheorghe Șalariu, tehnician scenă, pentru contribuția la realizarea spectacolelor;

·  "Iuliu Bocoș", actriței Ibica Leonte, pentru valoarea interpretativă;

·  "Tache Dobrescu", actriței Aurica Dobrescu, pentru creativitate interpretativă;

·  "Max Weber", lui Valentin Dobrescu, pentru activitatea și creativitatea regizorală.

Cu ocazia premierei din luna mai 2019, spectacolului "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele",  domnului Matei Vişniec i s-a conferit DIPLOMA DE EXCELENŢĂ ÎN ARTĂ, din partea Primăriei municipiului Botoşani şi titlul de DIRECTOR ONORIFIC AL TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „VASILACHE”.

În luna decembrie 2019 a avut loc o nouă ediţie a GALEI PREMIILOR TEATRULUI „VASILACHE”

Cu această ocazie au fost au fost acordate de către reprezentanţii executivului municipiului Botoşani titlurile de Societar de onoare al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” regizorului Valentin Dobrescu, fost director al instituției, și actrițelor Aurica Dobrescu și Ibica Leonte, pentru întreaga lor carieră artistică, devotament probat faţă de publicul spectator şi măiestria cu care au promovat valorile artistice ale acestei instituții de cultură.

Despre calitatea prestaţiilor artiştilor Teatrului „Vasilache” aduc mărturie numărul impresionant de spectacole şi spectatori, turneele din ţară şi din zece state europene şi cele peste 60 de premii şi distincţii câştigate la festivalurile organizate de teatre de profil, româneşti sau de peste hotare.

SPECTACOLE DE REFERINŢĂ ŞI PREMII OBŢINUTE DE TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET "VASILACHE" – BOTOŞANI

Dintre spectacolele de referinţă menţionăm:

SOARELE FURAT”- de Maxim Asenov, scenografia Mircea Nicolau, regia Ion Puiu  

                                      Stoicescu,  muzica de Cornel Fugaru, (1981), o adevărată operă cu             

                                      păpuşi

AVENTURILE UNEI MICI VRĂJITOARE”- de Ottfired Preussler, regia Liviu Steciuc,            

                                                                            scenografia Simo Eniko (1983)

POVESTIRI DE BUZUNAR”- regia Liviu Steciuc (1985)

LUCEAFĂRUL”- de Mihai Eminescu, regia şi scenografia Dan Frăticiu (1989) – un

                              poem în imagini de o mare expresivitate care a dus la obţinerea de

                              numeroase premii de către realizatorii săi                       

OAMENI ŞI COPII” – regia Marius Rogojinschi, scenografia Valentin Dobrescu şi Mihai

                                      Pastramagiu, mişcare scenică Delia Olteanu (1992)

ADAM ŞI EVA” – regia Valentin Dobrescu, scenografia Mihai Pastramagiu şi   Valentin

                                 Dobrescu (1994)

                                   

PRINŢESA VRĂJITĂ”- de Ladislau Dvorschi, regia Valentin Dobrescu, scenografia

                                          Mihai Pastramagiu (1997)

JAZZ FANTASY” – regia şi ilustraţia muzicală (teme clasice de jazz) Marius          

                                    Rogojinschi, scenografia Mihai Pastramagiu, mişcare scenică Delia

                                    Olteanu (1998)

DESEN ANIMAT” – regia şi scenografia Valentin Dobrescu (2000)

CLOVNUL”  - de Marius Rusu, Cristinel Onofrei, Florin Iftode, Daniel Badale; regia      

                            artistică şi scenografia: Valentin Dobrescu; regia tehnică: Mihaela  

                            Ştempel (2003)

VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ” – de William Shakespeare, adaptare de Ion Sapdaru,

                               regia artistică şi ilustraţia muzicală Ion Sapdaru,

                               scenografia şi costumele Mihai Pastramagiu. (2004)

PINOCCHIO RĂMÂNE LA ŞCOALĂ?” – de Ibica  Leonte, Mihaela Nistorică, Marius  

                             Rusu,         muzica: Constantin Panaite; scenografia: Marius Rogojinschi  

                             şi Mihai Pastramagiu, Regia: Marius Rogojinschi (2006)

O MINUNE ÎNTR-UN LAN DE SOARE” – de Ion Sapdaru;  scenografia: Gelu Rîşca.

                             compilaţia muzicală: Ion Sapdaru; consultant artistic: Marius

                            Rogojinschi  (2007)

GHIOCELUL ŞI OMUL DE ZĂPADĂ” - regia adaptarea textului şi ilustraţia muzicală:

Marius Rogojinschi, scenografia: Mihai Pastramagiu şi Marius Rogojinschi (2008)

CUM A AJUNS KAŞTANKA ARTISĂ DE CIRC” – adaptare şi dramatizare după o    

nuvelă de AP Cehov; regia artistică, scenografia şi ilustraţia muzicală: Valentin Dobrescu (2008)

TRIMITEŢI MOARTEA ÎN VACANŢĂ” – scenariul, regia şi interpretarea: Claudiu

Gălăţeanu, Florin Iftode, Tudor Rotaru, Laurenţiu Vasilache;            scenografie şi construcţie păpuşi: Raluca Deleanu; ambianţa sonoră: Tudor Rotaru (2009)                                           

DĂRUIŢI COPIILOR ÎNGERI” – de Marius Rogojinschi, după poveşti monahale. Regia

artistică,    adaptare text şi scenografia: Marius Rogojinschi, costume şi păpuşi: Mihai Pastramagiu (2009)

PROMETEU” – după  „Legendele Olimpului” de Alexandru Mitru; regia artistică:

Aurelian Bălăiţă; scenografia Costache-Gavril Siriteanu; coloana sonoră: Aurelian Bălăiţă (2009)

„TRĂISTUŢA CU POVEŞTI” – după poveşti populare, de Valentin Dobrescu; regia

artistică: Valentin Dobrescu; scenografie şi construcţie păpuşi: Raluca Deleanu; muzica live - fundal sonor din fonoteca teatrului; consultant didactic: institutor Aurelia Ciura (2009)

O ZI DIN VIAŢA LUI ROBINSON CRUSOE” -  de Dan Cojocaru, după Daniel Defoe;

regia artistică şi coloana sonoră Marius Rogojinschi; scenografia şi costumele: Mihai Pastramagiu (2010)

LA CIRC”    - de Florin Iftode şi Claudiu Gălăţeanu; regia artistică: Florin Iftode şi

Claudiu Gălăţeanu; scenografia şi construcţii păpuşi: Raluca Deleanu; ilustraţie muzicală: Constantin Panaite (2011)

MUC CEL MIC”      - de Marius Rogojinschi, după  Wilhelm Hauff, regia articstică:

Marius Rogojinschi; scenografia: Marius Rogojinschi şi Mihai Pastramagiu; muzica Constantin Panaite (2011)

URSUL PĂCĂLIT DE VULPE”    - de Valentin Dobrescu, după Ion Creangă; regia

Valentin Dobrescu, scenografia: Mihai Pastramagiu; muuica: Mihaela Doina Macovei-Moraru (2012)

GREIERELE ŞI FURNICA”          - regia şi scenariul Marius Rogojinschi; scenografia:

Mihai Pastramagiu; orchestrare muzicală: Constantin Panaite  (2013)

LEGENDA CETĂŢII NEAMŢULUI” - regia Marius Rogojinschi; scenografia: Mihai

                                                Pastramagiu; aranjament muzical: Constantin Panaite  (2014)

„CAPRA CU TREI IEZI”                 - regia Mihai Donţu, asistent regie Claudiu Gălă-eanu,

mişcare scenică Victoria Bucun, scenografia, decor şi costume – Mihai Pastramagiu, muzica – Cristian Lungu  (2015)

„SOACRA CU TREI NURORI”      - regia Mihai Donţu, scenografia Mihai Pastramagiu,

                                                asistent regie Florin Iftode  (2016)

„LEGENDA CETĂŢII NEAMŢULUI”

- adaptare scenică parodică de Marius Rogojinschi,   după o idee de George Coşbuc, regia artistică: Marius Rogojinschi; scenografia: Mihai Pastramagiu; muzica: aranjament muzical: Constantin Panaite (2014)

„AVENTURILE LUI GULLIVER” - de Jonathan Swift, Regie, dramatizare – Ion Sapdaru,

                                                Scenografie – Alina Dincă Puşcaşu  (2018)

„FRAM, URSUL POLAR”   - adaptare scenică şi regia artistică Toma Hogea, după Camil

Petrescu. Scenografia Mihai Pastramagiu, muzica Radu Sanduloviciu Coregrafie  Victoria Bucun (2018)

„COPIII STAU IN CAMERA LOR” - după Lecţia de engleză de Natasa Tanska, adaptare

text Lenuş Teodora Moraru; Regia artistică: Lenuş Teodora Moraru Scenografia – Gelu Rîşca; Muzica – Toma Rîşca  (2018)

„SĂ NU NE RĂZBUNAŢI”              - adaptare text de Ionuţ Poclid, regia şi scenografia –

                                                           Silvia Răileanu şi Mirela Nistor (2019)

„OMUL DE ZĂPĂDĂ CARE VOIA SĂ ÎNTÂLNEASCĂ SOARELE”

         

- de Matei Vişniec; regia artistică – Aurelian Bălăiţă; scenografia – Mihai Pastramagiu; muzica – Radu Ştefan (2019)

„PUPĂZA DIN TEI”                 - după Ion Creangă, regia Ion Sapdaru. Scenografia  Cătălin  Târziu,

                                    coregrafia Victoriei Bucun, coloana sonoră Ion Sapdaru, fragmente

                                     muzicale Constantin Lupu (2020)

Premii cu care a fost distins

Teatrul pentru Copii şi Tineret  "Vasilache" Botoşani

1974 –  BACĂU – Festivalul Naţional al Teatrelor de Păpuşi

Premiul special pentru interpretare actorului Sergiu Grigore, pentru rolul   „Stan Păţitul”

 • SINAIA – Festivalul „Lumea Păpuşilor”

Menţiune pentru spectacolul „Lumea unei vrăjitoare”- regia, scenografia şi muzica Tache Dobrescu

1978 – VARNA – BULGARIA- Festivalul Internaţional „Delfinul de Aur”

Premiul de interpretare actorului Sergiu Grigore pentru rolul „Împăratul”       din spectacolul „Soarele furat” de Maxim Asenov, regizor Ion Puiu Stoicescu

1979 – BUCUREŞTI – Concursul Naţional al Păpuşarilor

Premiul II – actorului Sergiu Grigore pentru recitalul „Suflet de păpuşar”, regizor Ion Puiu Stoicescu

1980– BOTOŞANI – Gala Naţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia I

Marele premiu actorilor Gabriela Nistorică şi Iuliu Bocoş pentru recitalulOul discordiei”, regizor Ion Puiu Stoicescu

1981 – BUCUREŞTI – Concursul Naţional al Păpuşarilor

Premiul IV pentru recitalul „Oul discordiei”, regizor Ion Puiu Stoicescu

1983 – BUCUREŞTI – Concursul Naţional al Păpuşarilor

                                   ● Premiul I pentru rolul  „Crenguţa”, actriţei Gabriela Nistorică

                                    ● Premiul III pentru spectacolul „Crenguţa”, regia Kovacs Ildico

1985 – BACĂU – Festivalul Naţional al Teatrelor de Păpuşi „Ion Creangă”

Premiu III pentru spectacolul „Povestiri de buzunar”, regia Liviu Steciuc

1988- BOTOŞANI – Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia a II-a

Premiul I actriţei Gabriela Nistorică pentru recitalul „Suflet de copil”, regizor Gabriela Nistorică

1989 – BUCUREŞTI – Concursul Naţional al Păpuşarilor

Premiul I pentru regia şi scenografia spectacolului „Luceafărul”, regizor şi scenograf Dan Frăticiu

1992 – BOTOŞANI – Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia a III-a

Premiul I pentru spectacolul „Oameni şi copii”interpreţi Mihaela Ştempel şi Cristinel Onofrei, regia Marius Rogojinschi

Premiul special al juriului pentru regie şi opţiune repertorială, regizor Marius Rogojinschi

Menţiunea I pentru recitalul „Pianistul” de Valentin Dobrescu, interpreţi Aurica Dobrescu şi Mihai Costăchel, regia Valentin Dobrescu

 • LUGANO – ELVEŢIA – Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi      

                           Tineret

Premiul I – Secţiunea pentru copii – spectacolul „Oameni şi copii”, interpreţi Mihaela Ştempel şi Cristinel Onofrei, regizor Marius Rogojinschi

1994 – BOTOŞANI – Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia a IV-a

Marele premiu pentru recitalul „Adam şi Eva”, de Valentin Dobrescu, interpreţi Aurica Dobrescu şi Mihaela Nistorică, regizor Valentin Dobrescu

Premiul pentru regie, recitalul „Jurnalul lui Apolodor”, regizor Marius Rogojinschi

1995 – GALAŢI – Festivalul Naţional „Gulliver”

Premiul pentru regia spectacolelor „Adam şi Eva” şi „Man show”, regizor Valentin Dobrescu

1996 – BOTOŞANI – Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia a V-a

premiul pentru debut actorilor Marius Rusu şi Valentin Ligi pentru recitalul „Poveste”

 • GALAŢI – Festivalul Naţional „Gulliver”

Premiul pentru regia spectacolului „Povestea Cenuşăresei şi a Motanului Încălţat” ,regia Gabriela Nistorică

Premiu pentru spectacolul „Povestea Cenuşăresei şi a Motanului Încălţat”, regia Gabriela Nistorică

Premiul pentru cea mai expresivă păpuşă – scenografului Mihai Pastramagiu pentru păpuşa „Vrăjitorul” din spectacolul „Prinţesa vrăjită

1997 – GALAŢI – Festivalul Naţional „Gulliver” – ediţia a V-a

Premiu pentru cea mai expresivă păpuşă „Vrăjitorul” din spectacolul „Prinţesa vrăjită”, regia Valentin Dobrescu        

1998 – BACĂU – Festivalul Naţional al Teatrelor de Păpuşi „Ion Creangă”

Premiul pentru scenografia spectacolului „O poveste, două, trei, cu roboţi şi roboţei”, scenograf Mihai Pastramagiu

 • BOTOŞANI – Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti – ediţia a VI-a

Premiul I pentru cel mai bun recital „Podul cu păpuşi”, regizor Valentin Dobrescu

Diploma pentru debut actriţei Mihaela Nistorică, recitalul „Rază de soare”

1999 – GALAŢI – Festivalul Naţional „Gulliver”

Premiul de interpretare colectivă pentru spectacolul „Fantezii de jazz”

2000 – CHIŞINĂU – REPUBLICA MOLDOVA – Festivalul Internaţional „Sub căciula

                                   lui Guguţă                           

 ● Premiul pentru inovaţii în arta animaţiei spectacolului    „Aventurile lui Chiţ”, regizor Valentin Dobrescu

                                    ● Premiul pentru contribuţia avută în dezvoltarea artei animaţiei –     

                                    regizorului Valentin Dobrescu

 • BACĂU – Festivalul Naţional al Teatrelor de Păpuşi „Ion Creangă”

Marele premiu pentru spectacolul „Asmodee sau Diavolul şchiop”, de Valentin Dobrescu

Premiul de interpretare masculină actorului Cristinel Onofrei pentru rolul „Asmodee”

 • GALAŢI – Festivalul Naţional „Gulliver”

Premii de interpretare actriţelor Aurica Dobrescu şi Mihaela Nistorică pentru rolurile din spectacolul „Asmodee sau Diavolul schiop”, de Valentin Dobrescu

 • BOTOŞANI – Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia a VII-a

Marele premiu şi trofeul Galei – recitalului „Desen animat”, interpreţi Aurica Dobrescu, Mihaela Nistorică şi Cristinel Onofrei, regizor Valentin Dobrescu

2001 – SILISTRA – BULGARIA – Festivalul Internaţional „Jan Bibian”

Premiul pentru cel mai bun spectacol pentru copii – spectacolul „Desen animat”, interpreţi Aurica Dobrescu, Mihaela Nistorică şi Cristinel Onofrei, regizor Valentin Dobrescu

2002 – KRAGUJEVAC – IUGOSLAVIA – Festivalul Internaţional al Teatrelor de      

                                    Păpuşi

                                    ● Premiul pentru animaţie în arta păpuşărească – spectacolul    

                                    „Desen  animat”        

   ● Premiul pentru regie – Valentin Dobrescu – spectacolul „Desen animat”

Premiul pentru cel mai bun spectacol oferit de juriul copiilor pentru spectacolul „Desen animat”

 - VASLUI – Festivalul Naţional „Constantin Tănase”

Premiul de excelenţă pentru spectacolul „Poveste cu scufiţa roşie”, regia Valentin Dobrescu

2003 – BOTOŞANI – Gala Internaţională a Recitalurilor Păpuşăreşti, ediţia a VIII-a

Premiul II pentru spectacolul „Poveste cu Scufiţa Roşie”, regia Valentin Dobrescu

PREMIUL NAŢIONAL PENTRU SPECTACOLUL DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE „CLOVNUL”, de Valentin Dobrescu, conferit de Ministerul Culturii şi Cultelor

2004 – CHIŞINĂU- REPUBLICA MOLDOVA – Festivalul Internaţional „Sub căciula  

lui Guguţă                               

● Premiul pentru cel mai bun spectacol de ritual – spectacolului     „Povestea bradului”, regia Marius Rogojinschi

 • CLUJ-NAPOCA – Festivalul Internaţional de Artă a Animaţiei „Puck –        

                                     Animafest”

Premiul PUCK-ANIMAFEST – pentru spectacolul „Visul unei nopţi de vară” de William Shakespeare, regia – Ion Sapdaru, scenografia Mihai Pastramagiu

Premiul SOLO-PUCK – actriţei Aurica Dobrescu pentru rolurile din spectacolul „Visul unei nopţi de vară”, de William Shakespeare, regia Ion Sapdaru, scenografia Mihai Pastramagiu

2005 -  CLUJ-NAPOCA  - Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete  „Puck”                ● Premiul  colectiv realizatorilor spectacolului „Jazz Fantasy” pentru virtuozitatea folosirii procedeului black light într-un omagiu dedicat muzicii.  Un spectacol de Marius Rogojinschi – coregrafia Delia Olteanu

2006 -  CLUJ-NAPOCA  - Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete  „Puck”

                                           ●    Premiul  pentru virtuozitatea mânuirii păpuşilor spectacolului   

                                             „Desen animat”.               

2007 – CHIŞINĂU-REPUBLICA MOLDOVA – Festivalul Internaţional „Sub căciula lui Guguţă”       

● Premiul pentru cel mai educativ spectacol pentru copii – spectacolului „Pinocchio rămâne la şcoală?”, regia Marius Rogojinschi

         – SILISTRA - BULGARIA – Festivalul Internaţional „Jan Bibian”       

● Diploma pentru participarea la al VIII-lea festival internaţional al teatrului de păpuşi pentru cei mici – spectacolului     „O minune într-un lan de soare”, regia Ion Sapdaru

  ● Certificat pentru absolvirea cu succes a cursului I de la Laboratorul Teatrului Internaţional „Jan Bibian”(workshop) şi prezentarea excelentă în experimentul spectacolului „Ursuleţul Puf”, regia Teodora Gălăbova, cu actorii: Mihaela Nistorică, Liliana Postolache şi Valentin Ligi în colaborare cu Turcia, Bulgaria, Republica Moldova

        – BUCUREŞTI  - Festivalul internaţional „Bucurii pentru copii

●Menţiune pentru sincretismul mijloacelor artistice – spectacolului „ O minune într-un lan de soare”, regia Ion Sapdaru

2008 –  LÜLEBURGAZ, EDIRNE, KÝRKLARELI,  ÇORLU,  -  REPUBLICA TURCIA          -  „Festivalul Internaţional Trac de Teatru de Păpuşi” - spectacolul  „O minune într-un lan de soare”, regia Ion Sapdaru     

     - IAŞI -      Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi 2008,        ediţia I,

● Trofeul de participare la Festival  - spectacolul „Pinocchio rămâne la şcoală?”, regia Marius Rogojinschi 

 • CLUJ-NAPOCA  - Festivalul Internaţional „Puck Animafest”

                                  ●  Menţiune pentru calitatea poetică a discursului scenic – spectacolul    „Ghiocelul şi Omul de zăpadă”, regia Marius Rogojinschi

- BUCREŞTI – Festivalul Internaţional al Teatrului de AnimaţieBucurii pentru copii – spectacole de colecţie” – Bucureşti, ediţia a IV-a

                     ● Diplomă pentru transparenţa poetică a montării – spectacolul „Ghiocelul şi Omul de Zăpadă”, regia Marius Rogojinschi

2009 –  LÜLEBURGAZ, EDIRNE, KÝRKLARELI,  ÇORLU,  -  REPUBLICA TURCIA          -  „Festivalul Internaţional Trac de Teatru de Păpuşi” – spectacolul „Clovnul”, regia Valentin Dobrescu

 • CLUJ-NAPOCA  - Festivalul Teatrelor de   Păpuşi şi Marionete „Puck ” – ediţia        

                     a VIII-a

 ●   Premiu ex aequo pentru valoarea mânuirii păpuşii Teatrului      Vasilache din Botosani si domnului Palyi Janos  - spectacolul „Cum a ajuns Kaştanka artistă de circ”, regia Valentin Dobrescu

          -    GALAŢI    - Festivalul Internaţional de Animaţie „Gulliver” 2009, ediţia a XVII-a

  Diplomă pentru strategia de încurajare şi susţinere a unor noi generaţii de artişti păpuşari  a fost acordat domnului Marius Rogojinschi, director al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani.

●  Premiul „Gulliver” a fost acordat artiştilor Claudiu Gălăţeanu, Florin Iftode, Tudor Rotaru şi Laurenţiu Vasilache pentru fantezia, virtuozitatea şi creativitatea demonstrate ca regizori, scenarişti şi interpreţi ai spectacolului „Trimiteţi moartea în vacanţă” (Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani).

- BUCUREŞTI  - Festivalul Internaţional al Teatrului de Animaţie "Bucurii pentru copii.   Spectacole de colecţie" , ediţia a V-a

 ●   Menţiune pentru valorificarea datinilor folclorice şi a poveştilor religioase se acordă Teatrului „Vasilache” din Botoşani spectacolul  „Dăruiţi copiilor îngeri!”, de Marius Rogojinschi                                                                                            

●   Diplomă pentru management cultural se acordă domnului Marius Rogojinschi, directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani, pentru promovarea şi susţinerea artei de animaţie în peisajul teatral românesc şi internaţional

 1. - CLUJ-NAPOCA    -         Festivalul Teatrelor de Păpuşi şi Marionete Puck, ediţia 2010 –

●      Premiul ex aequo pentru mânuire: Florin Iftode şi Claudiu Gălăţeanu, pentru interpretarea personajului principal din spectacolul „Trimiteţi moartea în vacanţă”, Teatrul Vasilache din Botoşani.

●      Premiul ex aequo pentru mânuire: Claudiu Gălăţeanu şi Florin Iftode, pentru interpretarea personajului principal din spectacolul „Trimiteţi moartea în vacanţă”, Teatrul Vasilache din Botoşani

2012 -  CLUJ-NAPOCA    - Festivalul  Teatrelor de Păpuşi şi Marionete, ediţia a 11-a,  „Puck” 

           ● Premiul pentru mânuire d-nei Aurica Dobrescu pentru personajul Vulpea din spectacolul „Ursul păcălit de vulpe” – Teatrul „Vasilache” , Botoşani;

2018  -  BACĂU                      - Festivalul  Bacău Fest Monodrame la Teatrul Municipal  

                                            Bacău,  ediţia a 25-a,

           ● Premiul onorific „Dinu Apetrei” actriţei Silvia Răileanu, pentru interpretarea din spectacolul „Să nu ne răzbunaţi”, producţie a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani

2019 MONGOLIA        - Festivalul de Teatru Internațional cu monospectacole

                                          competitive din orașul Ulaanbaatar – ediţia 2019

                                  ● Premiul pentru regie Silvia Răileanu şi Mirela Nistor

                                          

TURNEE   ÎN   STRĂINĂTATE

            

1971 – ALBANIA : TIRANA, DURES, VLORA BERATI

1978 – BULGARIA : VARNA

1984 – IUGOSLAVIA : SIBENIC

1989 – UCRAINA : CERNĂUŢI

REPUBLICA MOLDOVA : RÂŞCANI

1990 – FRANŢA : ORVAULT

            REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

1991 – UCRAINA : CERNĂUŢI

1992 ELVEŢIA : ASCONA, LUGANO

1993 – FRANŢA : BELFORT, DIJON

            ITALIA : SAN MINIATO

            SPANIA : TOLOSA

1994 – FRANŢA : BELFORT

1995 – ALBANIA : TIRANA

            FRANŢA : BELFORT

            REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

1996 – FRANŢA : BELFORT

1998 – FRANŢA – BELFORT

            REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

1999 – CROAŢIA :RIJEKA

            REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

2000 – REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

2001 – BULGARIA : SILISTRA

            IUGOSLAVIA : SUBOTICA

            FRANŢA : BELFORT, RANCHIN, LENS

2002 – IUGOSLAVIA : KRAGUJEVAC

2004 – REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

2007- REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

2007 - BULGARIA : SILISTRA

2008 REPUBLICA TURCIA : LÜLEBURGAZ, EDIRNE, KÝRKLARELI,  ÇORLU  

2009 REPUBLICA TURCIA : LÜLEBURGAZ, EDIRNE, KÝRKLARELI,  ÇORLU  

2011- REPUBLICA MOLDOVA : SOROCA

2012 – REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

2013 – UCRAINA: RAIOANELE HLIBOCA, HERŢA, NOUA SULIŢĂ, STOROJINEŢ  

                                 ŞI  ORAŞUL CERNĂUŢI

2017 - REPUBLICA MOLDOVA : CAHUL

2018 - REPUBLICA MOLDOVA : CAHUL

2018 – UCRAINA:  IVANO-FRANKIVSK

2019 - REPUBLICA MOLDOVA : CHIŞINĂU

2019 – MONGOLIA:  ULAANBAATAR

Regizori reprezentativi ai

Teatrului "Vasilache" Botoşani

Florica Teodoru

A. Botezatu

 Ioan Iacob

 I. Grosuleac

Viorica Weber

 T. Sireteanu

Teodor Brădescu

Viorica Weber  

Teodor Brădescu

Zoe Anghel

Petru Valter

Tache Dobrescu

Liviu Steciuc

Constantin Dinischiotu

Gabriela Nistorică

Ion Puiu Stoicescu

Ana Vlădescu

Maria Mierluţ

Mihai Costăchel

Lucia Olaru Nenati

Dan Frăticiu

Constantin Brehnescu

Mircea Petru Suciu

Francisca Simionescu

Natalia Dănăilă

Eugen Traian Borduşanu

Mihai Donţu

Claudiu Gălăţeanu

Florin Iftode

Tudor Rotaru

Laurenţiu Vasilache

Ion Sapdaru

Ion Mânzatu

Ciprian Huţanu

Aurelian Bălăiţă

Marius Rogojinschi

Toma Hogea

Lenuş Teodora Moraru

Silvia Răileanu şi Mirela Nistor

Directorii

Teatrului "Vasilache" Botoşani

Max Weber                                   (1952-1956)

Ioan Grosuleac                              (1956-1957)

Ionel Ţerineanu                            (1957-1958)

Teodor Brădescu                          (1958-1968)

Viorica Weber                               (1968-1973)

Tache Dobrescu                            (1975-1977)

Eugen Aron                                   (1974-1975)

Lucia Olaru Nenati                       (1977-1986)

Gabriela Nistorică                        (1986-1987)

Mihai Elvădeanu                          (1988-1996)

Dumitru Ignat                               (1996 - 2000)

Valentin Dobrescu                        (2000-2004)

Floricel - Vasile Aioniţioaei        (2011 – 2014;   2016)

Florin Iftode – manager interimar   (2014-2016; 2016-2017)

Marius – Petru Rogojinschi       (2004 – 2010)  (2017-20

 

Urmareste-ne pe Facebook