FINANCIAR 

Plan de management
Regulament de organizare şi funcţionare
Raport de activitate şi management
Performanţe financiare spectacole
Buget

Declaraţie 205

Execuţie buget
Declaraţii de avere/interese
Strategia anuala de achizitie publica pe anul 2017
Lista functiilor din cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret Vasilache care intra in categoria personalului platit din fonduri publice conform Legii 153/2017 la data de 31.03.2020 - Descarcă
Codul de conduita Etica a Personalului din cadrul Teatrului Vasilache
Planul de integritate Teatrul Vasilache 2019 - 2020
Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale  Strategiei Nationale a Anticoruptiei 2016 - 2020
Decizie privind aprobarea Declaraţiei de aderare

Urmareste-ne pe pagina de Facebook a Teatrului de Păpuși Vasilache

Parteneri Media