Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ANUNTURI

          Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de operator imagine sunet, III.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

- Studii medii sau generale

- Vechime în specialitate: minim 6 luni

- Cunoștințe operare PC (cunoașterea cel puțin a unui program de procesare sunet SOUND FORCE,etc.)

- Cunoștințe în domeniul procesării imaginii și a sunetului

Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul 0231 / 514353, email: tpvbotosani2006@yahoo.com.

DESCARCA TEMATICA AICI

Lista funcțiilor din cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret ”Vasilache”
care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii nr.153/2017
la data de 30.09.2017 - Descarca

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de operator imagine sunet, grad profesional II.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

- Studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență

- Vechime în specialitate: minim 6 luni

- Cunoștințe operare PC (cunoașterea cel puțin a unui program de procesare sunet: SOUND FORCE, etc.)

            - Cunoștințe în domeniul procesării imaginii și a sunetului

Detalii aici  Tematica aici

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de Lacatus Mecanic *(cu atributii de lacatus mecanic, tamplar si fochist) , grad profesional I. Durata contractului – determinata de 1 an.

Detalii aici  Tematica aici

Rezultatul ( etapa a II-a. )- interviu
la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul pentru Copii si Tineret ,, Vasilache" Botosani

descarca
 

Rezultatul analizei proiectului de management ( etapa I ) la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul pentru Copii si Tineret,, Vasilache" Botosani - descarca

ANUNT PUBLIC  Concurs de proiecte de management organizat pentru TEATRUL PENTRU

COPII ŞI TINERET VASILACHE BOTOŞANI

DETALII AICI  - Anunt public - descarcă
Anexa 1 Regulament de organizare si desfasurare concurs de proiecte - descarcă
Anexa 2 caiet de obiective - descarcă
Anexa 3 conditii de participare - descarcă
Buget 2014 - descarcă
Buget 2015 - descarcă
Buget 2016 - descarcă
HCL 205_2016_organigrama si stat de functii - descarcă
Organigrama si stat de functii - descarcă
ROF Teatrul  Vasilache - descarcă

 REZULTATELE Interviurilor pentru ocuparea posturilor de actor si actor manuitor papusi. DESCARCĂ

 REZULTATELE Probelor scrise si practice pentru ocuparea posturilor de actor si actor manuitor papusi. DESCARCĂ

ANUNTURI ANGAJARI 2016

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de actor , grad profesional II. Durata contractului – determinata de 1 an.

Detalii aici

Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul 0231 / 514353.

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

  • actor , grad profesional debutant – 2 posturi
  • actor mânuitor păpuși, treaptă profesională II
  • operator imagine sunet, grad profesional III
  • Detalii aici

    Informaţii despre condiţiile de participare, tematică şi probele de concurs se pot obţine la compartimentul Resurse umane – inspector spec. resurse umane, Daniela Rădulescu, sau la telefonul 0231 / 514353.

ARHIVA ANUNTURI

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de actor mânuitor păpuși, grad profesional I. DETALII AICI

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează concurs pentru ocuparea postului de actor mânuitor păpuși, grad profesional I. Durata contractului – determinata de 1 an.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

- Studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente
- Vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni
- Simț ritmic
- Memorie motrică
- Dicție, canto
- Creativitate, expresivitate
- Capacitate de improvizație

Criterii de participare: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Vezi detalii aici si tematica aici

Pentru Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” organizează un concurs de creaţie intitulat „Paştele între tradiţie şi joc” şi adresat spectatorilor fideli ai teatrului, care, vor pune în valoare obiceiurile Sărbătorilor Pascale prin prisma jocului şi a distracţiei.
Creaţiile celor mici sunt la libera alegere, cu respectarea temei concursului. Perioada pentru depunerea lucrărilor : 15 martie – 15 aprilie 2015.
Premierea va avea loc în data de 19 aprilie 2015. Vă aşteptăm cu drag! Până atunci... toate cele bune!

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” din Botoşani a stabilitorarul de spectacole pentru săptămâna 6 - 10 aprilie 2015. Vă propunem osăptămână de spectacole în cadrul programului ”Să ştii mai multe, să fiimai bun!” cu implicarea, deopotrivă, a elevilor şi a dascălilor, în activităţiextracurriculare şi extraşcolare, interesante.Spectacolele planificate, pentru săptămâna 6 – 10 aprilie a.c., seadresează preşcolarilor, şcolarilor mici, precum şi elevilor de gimnaziu. NOU! Calendarul tuturor Activitatilor si Evenimentelor pentru copii ! Stiri & Noutati din Lumea Copiilor Judetul BOTOSANI : http://www.calendarulcopiilor.ro/index.php Vezi detalii aici

Anunţ - Decizia nr. 3015 din 13.08.2014, prin care ANPR respinge cererea de retrocedare, astfel sediul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” rămâne în domeniul public. Vizualizare

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Vasilache” anunţă încheierea concursului de dramaturgie, lansat în perioada aprilie 2013 – ianuarie 2014.

Rezultate
Regulament bilet în aşteptare Descarca regulament
Invitatie participare cu oferta pentru achizitie publica Descarcă invitaţie

Urmareste-ne pe Facebook

Parteneri Media